Socialització de llibres

Què és?

De 1r a 6è curs de primària, l’escola i l’AFA Collserola promouen la socialització i reutilització dels llibres de text. Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre l’alumnat de manera que se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari en lloc de particular. L’alumnat utilitza els llibres i en té cura durant el curs, i en acabar els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre infant.

Objectius

 • Reduir la despesa familiar.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
 • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
 • Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.

Quins grups hi participen?

Hi participen tots els cursos de primària, de 1r a 6è.

Per poder participar-hi és necessari ser família sòcia de l’AFA

Què cal fer per formar part del projecte?

 • Pagar una quota de socialització de llibres

Quin compromís adquireix una família adherida al projecte?

Cada família es compromet a:

 • Assegurar-se que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text.
 • Retornar els llibres al centre en finalitzar el curs escolar.
 • Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o dels quals n’hagi fet un ús indegut.
 • L’alumnat que marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.

Quina quota s’ha de pagar?

La quota depèn del curs que realitzi l’infant. A banda de la part de socialització, també és imprescindible haver abonat la quota com a soci de l’AFA.

Com es fa la socialització?

A final de curs els llibres es queden a l’escola, es fa una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous, es fan els lots que els alumnes es trobaran a l’escola el primer dia de classe.

Els lots dels llibres estaran formats per: llibres socialitzats, llibres nous de fitxes,etc.