L’AFA

QUI SOM?

L’AFA agrupa les famílies que volen participar activament en el dia a dia de l’escola. Formada per pares, mares i tutors legals que volen participar en els temes que afecten l’educació dels nostres fills i filles.

Som persones que, de forma voluntària, treballem perquè funcionin serveis com el menjador, les activitats extraescolars, l’acollida de matí, els casals de vacances i el pati obert. Dediquem part del nostre temps a organitzar activitats de formació o de lleure com xerrades, tallers, festes i sortides. També ens impliquem en organitzar diferents tipus de mobilitzacions per reclamar que millorin el finançament arrel del “Curs Bolet”, entre d’altres.

El nostre objectiu principal és contribuir a construir la millor escola possible pels nostres infants.

QUÈ FEM

L’AFA fa possible la relació i participació de les famílies sobre totes aquelles qüestions que fan referència a l’educació dels nostres fills i filles. Som un membre més de la comunitat educativa i el nostre propòsit és col·laborar, a través de les nostres activitats, a construir la millor escola possible per als nostres fills i filles.

  • L’AFA és el principal interlocutor que tenen les mestres i els equips directius per a tractar tots aquells aspectes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i alumnat de l’escola.
  • L’AFA és l’entitat que gestiona i administra els recursos que aporten les persones associades.
  • L’AFA participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola per mitjà d’un/a representant al Consell Escolar del Centre.
  • L’AFA ofereix i organitza serveis i activitats fora de l’horari escolar ( menjador, act. extraescolars).
  • L’AFA canalitza les diferents propostes de les famílies envers l’escola.
  • L’AFA dota a l’escola, en la mesura del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.
  • L’AFA participa activament en les festes que organitza l’escola.

I moltes coses més…..

COM ENS ORGANITZEM

Quantes més famílies siguem, més rica i plural serà l’AFA

L’assemblea és bàsica per la nostra organització; és l’espai on decidim, definim els objectius, prioritzem i aprovem el pressupost de l’AFA per cada curs escolar. Quan assistim a les assemblees podem participar, de manera directa, en totes les decisions que es prenen a l’AFA.

L’AFA està regida per una Junta, que és escollida en el marc de l’ Assemblea General.

L’AFA s’organitza per comissions, absolutament obertes a totes aquelles famílies que desitgin aprofundir en diversos àmbits i temàtiques.

L’AFA compta amb l’ajuda de les persones delegades de classe que són l’intermediari directe entre les famílies i l’entitat.

Us animem a que en formeu part !

PERQUÈ SER DE L’AFA?

REPRESENTACIÓ DE FAMÍLIES: PERQUÈ representem els interessos de les famílies en
qualsevol tema relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola.

GESTIÓ DE SERVEIS: PERQUÈ gestionem i organitzem serveis com l’acollida matinal o la
custòdia de nens a la tarda; i el servei de menjador, entre d’altres.

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: PERQUÈ per mitjà de comissions organitzem i col·laborem amb l’escola en esdeveniments populars: la festa de final de curs, la festa del
bricolatge, el Concert de Nadal, etc.

SUPORT A L’ESCOLA: PERQUÈ assumim projectes que complementen el projecte educatiu de centre i realitzem tasques per al bon funcionament de l’escola, com ara socialització de
llibres, millora dels patis, etc.

REUNIONS DE L’AFA

Les reunions de l’AFA es duen a terme de forma mensual, l’últim dilluns de mes a les 21:00h i són obertes a TOTES LES FAMÍLIES de l’escola que formen part de l’associació.

Un cop l’any, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic, l’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, per tal d’examinar i aprovar la Memòria anual, el balanç econòmic i el pressupost del nou exercici, així com la renovació dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

LLOC: CASA DE CULTURA
Carrer Castellví, 8
Sant Cugat del Vallès

US ESPEREM!