Eleccions al Consell Escolar

Tornen les eleccions al Consell Escolar de l’escola.
El calendari del procés electoral per l’elecció dels nous membres dels CCEE. És el següent:

? Inici: el 5 de novembre
? Constitució de les meses: l’11 de novembre
?Presentació de candidatures: 16 de novembre
? Votacions: 24 de novembre, en diferents torns
? Constitució del Consell Escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del 20 de desembre

??MILLORAR L’ESCOLA ÉS COSA DE TOTES!! Participa-hi!!