El jardí de les olors

L’any 2013 l’Ajuntament va cedir a l’escola Collserola de Sant Cugat del Vallès, una parcel·la de 1700 m2 , abandonada i deixada, a on hi havia hagut l’antic parvulari del Pla i Farreras.
L’Afa, la comunitat escolar i molt especialment una comissió de mares i pares, van aconseguir transformar aquell abocador de runes, en l’espai que actualment coneixem com a jardí de les Olors.

Aquest projecte tenia per finalitat la construcció d’un espai dins les instal·lacions exteriors de l’escola, on l’alumnat de 3 a 12 anys desenvolupés els sentits i la tranquil·litat que ens ofereien els elements naturals.
En aquest projecte s’hi va implicar als Organismes Locals (cessió de l’espai públic), als professionals (arquitectes i paisatgistes), la Comunitat Educativa i a les famílies del Centre.

Objectius del projecte:

a) Recuperar un espai en desús, que representa incrementar la superfície exterior de l’Escola, de forma considerable (1.700 m2).

b) Millorar l’entorn de l’Escola Collserola, sota criteris de sostenibilitat, incrementant la presència de vegetació en els seus espais exteriors.

c) Creació de nous espais per a l’escola, amb funcions educatives i lúdiques, amb presència de vegetació diversa pel que fa a colors, floracions i usos, per fomentar les activitats a l’exterior (aules a l’aire lliure, recorreguts botànics, jocs, etc.),

d) Ampliació d’ús de l’espai, més enllà de la pròpia escola, en dos sentits,

• a entitats socials diverses, a través de projectes de dinamització que multipliquin el paper socio-educatiu d’aquest jardí. En aquest sentit, cal indicar que la Comissió del Jardí de les Olors ja ha establert contactes amb la Cooperativa l’Ortiga i els alumnes del PFI-PTT de jardineria del Casal de Mirasol .

• A tots els veïns del Barri de Sant Francesc, i a tots els santcugatencs en general, plantejant la seva obertura al públic durant els caps de setmana.

Situació actual del projecte:

La Comissió de Sostenibilitat al desembre del 2020, va rebre amb molta il·lusió la responsabilitat de mantenir i dinamitzar aquest gran legat per l’escola.
Amb el propòsit de revitalitzar l’espai, la Comissió de Sostenibilitat de famílies de l’escola, elabora un informe de manteniment de l’espai.


Els objectius principals que ens mou mantenir i reactivar aquest espai són:
● Fer un manteniment i regeneració dels elements vius per incrementar a l’escola la presència d’espais renaturalitzats exteriors
● Poder fer servir el jardí com aula i laboratori de natura, amb funcions educatives i lúdiques, per fomentar les activitats a l’exterior i les aules a l’aire lliure
● Generar cultura ecodependent i agroecològica en la comunitat escolar, principalment en l’alumnat, però també en la comunitat docent, en les famílies, i en la comunitat no docent.
● Generar esperit de comunitat entre les famílies i dinàmiques de manteniment permanent i rotatiu entre les diferents comunitats de l’escola.

La comunitat educativa vol un jardí viu, que convidi tant al descans com a l’acció. Un jardí viu, que proveeixi d’ombra en els dies més calorosos de primavera i ens delecti amb la seva estructura nua a l’hivern. Amb una diversitat en la seva tonalitat, fullatge, floració i estructura que atregui a altres éssers vius com a ocells i papallones.
Cuidarem les plantes perquè aportin oxigen al nostre entorn. Volem que el nostre jardí sigui un refugi climàtic, un jardí pel clima.


Per això aquest curs 21-22, seguirem amb accions conjuntes per a la cura del Jardí dels Olors.

Engresqueu-vos, i participeu de la comissió.