Comissió Agroecologia i el Jardí de les Olors

Amb el propòsit de revitalitzar l’espai del Jardi de les olors, la Comissió de Sostenibilitat de famílies de l’escola, durant el curs escolar 20-21, va elaborar un informe de manteniment de l’espai, amb l’objectiu de manteir i reactivar aquest espai

Els objectius principals que ens mouen són:
● Fer un manteniment i regeneració dels elements vius per incrementar a l’escola la
presència d’espais renaturalitzats exteriors
● Poder fer servir el jardí com aula i laboratori de natura, amb funcions educatives i
lúdiques, per fomentar les activitats a l’exterior i les aules a l’aire lliure
● Generar cultura ecodependent i agroecològica en la comunitat escolar,
principalment en l’alumnat, però també en la comunitat docent, en les famílies, i en la
comunitat no docent.
● Generar esperit de comunitat entre les famílies i dinàmiques de manteniment
permanent i rotatiu entre les diferents comunitats de l’escola.

La comunitat educativa vol un jardí viu, que convidi tant al descans com a l’acció.
Un jardí viu, que proveeixi d’ombra en els dies més calorosos de primavera i ens delecti amb la seva estructura nua a l’hivern. Amb una diversitat en la seva tonalitat, fullatge, floració i estructura que atregui a altres éssers vius com a ocells i papallones.
Cuidarem les plantes perquè aportin oxigen al nostre entorn. Volem que el nostre jardí sigui un refugi climàtic, un jardí pel clima.
Per això aquest curs 21-22, seguirem amb accions conjuntes per a la cura del Jardí dels Olors